Xalayaa Jaalala Dhugaa

Anis xarxiyoos berreessaan 15 Filoologoositti, Yuuliyaasitti, xalayaa kanaa maqaa gooftaatiin Niiriyoosittii fi obboleettii nagaya isinii dhaama. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. DAMBALII JAALALA - Xalayaa jaalalaa dhaggeefadha - YouTube. Abbaan kiyya du'ee jira. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Haalli Dhugaa Baatota Yihowaa yeroo harʼaas kanaa wajjin wal. love for. Heerri keenya. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa. Galmee Jaalala Dhugaa" Canción. 988 personas están hablando de esto. Wallisaan kun ummata isaa Oromiyaa jiru keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa chuun kan beekamu. xalayaa jaalala yoo qabatan karaa 'inbox' koo ergaa. Waan hedduu irraallee baradhe. Akki ani buna itti jaaladhu adda. 12 caalun hojjetamaa jiru Gaaddisee Ittaanaatiin Naannoo Oromiyaatti piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. (Yihudaa 21) Jechi "of eegaa" jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. Jaalala Dhugaa. Jaalala ijoollee isa du'eefi 'ajjeesee' Suraafel akka BBC'tti himetti, obboleessi isaa quxisuun intala Mangisuu waliin waliif bilbilu ture. Ilmi abbaa Hordofee,beellama dhoksaa qaban tahee ergama biraa fudhachuuf ykn immoo tahee dhimma biraatiif…. Kumsa Kun Aguero is on Facebook. Xalayaa Jaalalaa. wooooow jaalala dhugaa nama hinaafsisa video kuni akka oromootti tokkoffaa tahee jira video. 347 Dhugaa dhageeyse kana. Xalayaa kana akka PDFtti barruu kana wajjin waanan dhiyeessef, warri Afaan Amaaraa dubbisuu danda'an qabiyyee xalayichaa gutuu isaa arguu ni danda'u. Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. Seenaa dhugaa jaalala haadhaati fi mucaa isii: Ummaan tiyya ija tokko qadi(iji tokko dhaamee jira). Nu woliin bohaarta🚧. “Nuti ni gallaa isin turaa kottaa” jette katee. May 22, 2014 (The Guardian) — Over the past 15 years, Ethiopia has become home to one of the world’s fastest-growing higher education systems. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Heerri keenya. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Anaa umrii 7 jiruutii abbaa kiyya meeshaa woraanaatiif xalayaa dhaaba "ABO"irraa dhufe wohii mana keenyatti arganii hidhan. Jaalala - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Xalayaan jaalalaa kan hundaayeef rakkoo jaalalaa hawaasa keenna keessa jiru. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa dhugaati Jaalala mi'ooftuu Draama Amaasiloo keessaa artist iftuu fi artist iskee Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa - Duration: 4:26. Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa'eera Jaalala dhugaa qabaadhu malee ni. Yaa obboleeyyani, isin obbo- 15 Egaa yaa obboleeyyani, ja- leessa hujii hojjachuu hin jaalan- baadhaatii dhaabadhaa; dhugaa nee fi kan akka barsiisa isin nur- nu karaa dubbii afaaniitiinis ta'u raa argattan sanaattis hin jiraanne yookaan xalayaan isin barsiifne hunda irraa akka fagaattaniif sana jabeessaatii qabadhaa. jettee mataa qabattee. MEE miseensa maatii Betʼel Biruukiliin akka taataniifi Jimaata ganama, Onkoloolessa 2, 1914 cireedhaaf iddoo taaʼumsaa isiniif ramadame teessanii dhufaatii obboleessa keenya Chaarlis Teez Raasiliin eegaa akka jirtanitti yaadaa! Raasil akkuma tasaa balbala kutaa nyaataa banee ol seena. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and amazing love letters. dhugaalee dinqisiisaa kana waraabbiilee akka 1 Yohaannis 4:10 faa keessatti ilaalla, "Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaal'ate ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf. Email:- [email protected] “ nama waaqayyoo kan ta’e, Elsa’i mootichi Ni’immaan jedhamu huccuu isaa yemmuu tarsaasu yemmuu argetti; gara koo haa dhufuu jedhe” Ni’immaanis gaarii dhaan dhaqee mana Elsaa’i. Únete a Facebook para conectar con Sena Yad y otras personas que tal vez conozcas. Jaalala has 1 job listed on their profile. The purpose of this paper is to share my points of view with you and highlight that the Oromoo Gadaa System is the prima source of Oromo indigenous knowledge reserve that every Oromoo person should safeguard it and reclaim it as a shared-value that can be manifested through applied Oromoo knowledge and life experience, which is often called Oromummaa. Jaalala dhugaa mi'aawa💝 - Duration: 3:11. Atiis jaalala koof jettee reebamteetta! Gaaddisa ishee jaalala keenyaf jettee reebamtee imimmaan kee dhangalaaste boosisaa akkamitti irraanfatte laata? Anaan garuu seenaa waliin dabarsine sun yoomille taanan keessa koo baduu hin dandeenye, Halkan hirriba keessa nakaase qophaa na haasofsiisa. Anaa daa'imaatii harmeen koo narraa duute. The latest reviewed version was checked on 13 December 2018. 欢迎访问向峨购物网平台本站创建于2009年,业务覆盖美妆,文娱车品,男装,母婴,鞋包配饰等京东优惠券. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Af-yaa'ii Caffee Oromiyaatiif Finfinnee Haasaya isin uummata Burraayyuu waliin gootan dhaggeeffannee jirra. Akki ani buna itti jaaladhu adda. Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. pdf), Text File (. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Nigusu Tamirat Jaalala Dhugaa (Official Video) Ethiopian Music Evangadi Production. Kumsa Kun Aguero is on Facebook. Dhugaa irratti hundayee yoo alagaan nama jaalatee ka keessaa dhalate caalaa na jechisisee. Facebook gives people the power to share and makes the. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa. the website xalayaa. asosamni gababdun tun tan nama gargaratin barroftefi internet irra woliiti qabamteedha, ishe tana dubbisuun waan bayye nama qayyabchiifti kanaafu dubbisa ,seena, aada fi haala jiruuf jirenya ni ibsisti bara 2004 akka ixoophiyat. Obbo Leencoo fi Dr. Hunda dura nama akka keessan onneerraa dubbatee garaa saba isaa jiisu mooraa gamasii keessatti arguunuu waan guddaadha, ammas ija hamaa sirraa ha qabu jenna. Like tuquun mudannoo jaalala fi asoosama geggebabon bohaara! Qophiilee keenya irrattii yaada yoo. Yaroon elementary barachaa jiru guyyaa tokko mana barnootatti nagaafachuuf dhufte. Find out why Close. 6,992 likes · 4 talking about this. Hasu tube 87,629 views. Isinis waayee abdii ciminna maraan ni jabeeffamtu; kanaa duraan dursitanii dubbii gammachuudhaanis, 12Waaqa dhugaa wangeela keessatti Abbaa kan akka isin mootum- dhageettaniirtu. Únete a Facebook para conectar con Sena Yad y otras personas que tal vez conozcas. “jaalala dhugaa arggisiisu “. 479 curtidas · 1. Asoosama afaan oromoo Jaalala Obsa Dhabe Kutaa 5ffaa. Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa dhugaati - Duration: 5:23. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. Jaalala Dhugaa. Dhugaa fi aboo qabanii yoo ragaa taanu, garuu foftaa saanii moo hoomishuu hin dandeenyu. Finfinnee post 68,958 views. Bara Bara 24 23 Lakk. Kadir Mohammed is on Facebook. Jaalala guddaan lamaanuu saayinsiif qaban irra caala walitti akka isaan dhiyaachaa deeman gode, boodarras jaallalli keessa isaanitti biqile. Arrabsoos yoo naa arrabsitaniis naaf gala!. r-j^ ^JFTT'*' *»#! ° * « ; PJ2475 1 Jb%. Mammaaksa(proverb) Tutor/profesor Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and. Oromoon wal malee gargaarsa biraa akka hin qabne yoomiyyuu caalaa ifa ta’uu qaba. Hojiin Kaaldin re'oota tiksuu ture. Uumamni hundumtuu dhufaatii keeti ni gammadu. Ol-jedhe taa'uun isaaf du'a ta'eera. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. Xaalayaa Jaalallaa. Haati mana Hermann kan durii utuu qeeqtu jaalala isaani kanarratti hinaafte harka kennattee dhiifte. Únete a Facebook para conectar con Sena Yad y otras personas que tal vez conozcas. Jaalala dhugaa mi'aawa💝 - Duration: 3:11. Únete a Facebook para conectar con Emamu Elias Hundesa y otras personas que tal vez conozcas. "Baay'inni Ummata Oromoo 400,000 - 2,000,000 Hin Caalu" Jedha Geetaachoo Raddaa On 9 Jun 2013 9 Jun 2013 By OromiaTimes In News update Malkaa Caffee Irraa*. Namoota addunyaa kanarra jiraatan hundumaaf kan ibsitu ibsaan dhugaa , jaalala namaaf jettee gara addunyaa kanaatti kan dhufte. Anaa umrii 7 jiruutii abbaa kiyya meeshaa woraanaatiif xalayaa dhaaba "ABO"irraa dhufe wohii mana keenyatti arganii hidhan. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta'antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi'ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! bilisummaa March 20, 2015. Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. 19 Bitootessa 8 bara Bitootessa 2008 7 bara 2009 Gatiin Gatiin qar. Waa’ee hundeefama ishee, tooftaa ishee fi ergaa. Jaalala dhugaa! Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du'asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. 2-muslima gaarii jechuun kan nama hinmiinee kan Rabbi sodaatu, kan waa hunda keessatti rakkoo namarraan hin geenye tahuu qaba. Jaalala onnee irraa maddu. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Facebook gives people the power to share and makes the. Akka hubannoo, yaada fi ilaalcha kiyyaatti, Obboo Ahmad waanuma addunyaa kanarratti ta’e fi kan seenaan ragaa ta’uu danda’u fakkeenyota gara garaatiin dhiyeessee; seena saba Oromoo keessattis waan ta’e fi ta’aas jiru waan ibseef, warri uummata isaaniirratti waan badaa dalagani fi dalagaa jiranis; akkasumas dalaguuf deemanis seenaa kanarraa akka baratan waan taasisuuf jecha gabaasni. Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Isaanis yaadashee hin mormine "Tole" ittiin jedhan. 'Abjuu sodaaf taa'ani hin bulan', garaa citteen haa yaatu jedheen "Ila, jaalala keef baayyee galatoomii, ani fedhii kiyyaaf jedhee jireenya kee balleessuu hin barbaadu" yoon jedhu "Maal jechuu akka barbaadde naa hin galle?" jette. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Bontu Tilahun og andre du kanskje kjenner. Abbaan kiyya du'ee jira. 70+ channels, more of your favorite shows, & unlimited DVR storage space all in one great price. Ani afaan qabrii fi jireenya irraa addaan bahuu irra jira. bilisummaa April 26, 2013 22 Comments. Kitaabni kun dhugaawwan buʼuuraa Kitaaba Qulqulluu hojii irra oolchuu keessan akka itti fuftanii fi jaalala Waaqayyoo keessatti akka of eegdan isin gargaara. Duuka buutonni achitti argaman hedduun karaa hafuuraa baayʼee guddataniiru. Kana immmoo DHADUO fi ADWUIn sirriitti beeku. Jaalala onnee irraa maddu. Sàmíī Dãáñ è su Facebook. Artiistii qaalii (celebrity) 'naa mallatteessi' jedhamee gaafatamu dha. Dhugaa fi dhara jirus addaan baasuun rakkisaa ta’e. Akkam jirtu jara keenya? Nagaa keessanii? Garaagarummaa waggaa 1fi ji'a jahaan booda. 'Abjuu sodaaf taa'ani hin bulan', garaa citteen haa yaatu jedheen "Ila, jaalala keef baayyee galatoomii, ani fedhii kiyyaaf jedhee jireenya kee balleessuu hin barbaadu" yoon jedhu "Maal jechuu akka barbaadde naa hin galle?" jette. Abbaanduulaa xalayaa hujii gadidhiisuu erga galfatee torbeen lama darbeera. Xalayaa kana kan siif barreessu, si waliin waadaa haaromsuuf ykn jaalala kadhachuuf miti. ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ موجودة على فيسبوك. Lammii Kumsaa is on Facebook. Yaa obboleeyyani, isin obbo- 15 Egaa yaa obboleeyyani, ja- leessa hujii hojjachuu hin jaalan- baadhaatii dhaabadhaa; dhugaa nee fi kan akka barsiisa isin nur- nu karaa dubbii afaaniitiinis ta'u raa argattan sanaattis hin jiraanne yookaan xalayaan isin barsiifne hunda irraa akka fagaattaniif sana jabeessaatii qabadhaa. Deebii armaan gadii deebise:…. Facebook da a la gente el poder de. Join Facebook to connect with Lammii Kumsaa and others you may know. Kaayroo keessatti kabajaa fi jaalala isaaf malu waakkatamus har'as Fayyisaan artiistota Oromoo gurguddoo dandeettii isaaniitiin akka ji'aa goobananii mul'atan keessaa tokko. Oromoon Bishaan Shaggar fayyadame filannoo 1ffaa gochuu qaba, Sooressi Oromoo Dr Hasan, gaafa Oromoon rakkatu akkanatti maddi dhaabatu. Fuulli kun jireenya dhala namaa keessatti mudannoos ta'e taateewwan guyyaa guyyaa haala bashannansiisaan isiniin. Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. Garuu, keessi koo boqannaa haa argatuu jedheetan xalayaa kana siif barreesse. Mammaaksa Afan Oromoo Jireenyi jaalala hin qabne akka muka firi hin ~Hiriyaan dhugaa daawitii dha. Waa’ee hundeefama ishee, tooftaa ishee fi ergaa. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot : pin. Haati mana Hermann kan durii utuu qeeqtu jaalala isaani kanarratti hinaafte harka kennattee dhiifte. Nu woliin bohaarta🚧. Hasu tube 87,629 views. dunyaa mara irratti dhaga'amaa jiruuf, ani duraan dursee waayee hunduma keessaniitiif karaa Yesuus Kiristoosiitiin Waaqa kiyya nangalateeffadha. Lalisa Gasula is on Facebook. 3,873 Followers, 191 Following, 13 Posts - See Instagram photos and videos from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa_jaalalaa). Isaanis yaadashee hin mormine "Tole" ittiin jedhan. Finfinnee post 68,958 views. "Jaalalli danda'aadha, gaarummaas in agarsiisa, jaalalli hin inaafu of hin jeju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Yoo waldhageenye, walitti birmannee, walbira dhaabbanne salphinni nurra jiru kun nurra hin bubbulu, bubbulus hin qabu. Movie/Television Studio. Xalayaa Jaalalaa ————————— Jaalallee koo Baacaa Guddisaa Wallagga lixaa magaala Mandiitti dhalatee fi yeroo ammaa kana Entertainment New Oromo Music Ittiiqaa Tafarii - Tole hin jedhu. Jireenya maatisaa, du'a Naabeek, Soofiyaa fi Ilmashee, qormaata biyyoolessaa Numarsaan kan isa dhamaasan, gugguban tokko lama miti. Jaalala dhugaa mi'aawa💝 - Duration: 3:11. Kadir martuu seenaa jaalalaa dhiheessa Kan seenaa kana isiniif dhiheesse kadir martuu Kan edit godhe Kamuu Amin Please do not re upload Sirboota afaan oromo baayyees sagalee isaatin keessatti. Ati kana irra na biratti garmalee salphataadha. Jaalala dhugaa wanti daangessu hin jiru , keessattuu sababni koofi kee kun waanuma adda nu baasu hin turre. Xalayaa Jaalalaa. jaal Daawud ati nama dhugaa, nama kaayyoo,nama Obsaa,nama garraamii,nama jaalala, nama danda'aa kan qorraaf, ho'aaf. Dhugaa rabbii bayye nama marara kuni homa jiru namoota hedduu kanin qaaman beku kan ammas jaalala addaa waliif qabata waliin jiran hedduu arguu kiyya dabalataan isin arge umrii dherina jaalala mi’oftu waliin isiniif hawwa. Join Facebook to connect with Lalisa Gasula and others you may know. 4 Dhiyeessa Barumsaa 2. Join Facebook to connect with Lammii Kumsaa and others you may know. Ilmi abbaa Hordofee,beellama dhoksaa qaban tahee ergama biraa fudhachuuf ykn immoo tahee dhimma biraatiif…. DIRAAMAA WAYYAANEETIIN FINCILLI SABA BAL'AA HIN GUFATU, HIN DHAABBATUUS!! (Kutaa 2ffaa. Wallisaan kun ummata isaa Oromiyaa jiru keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa chuun kan beekamu. Kaayroo keessatti kabajaa fi jaalala isaaf malu waakkatamus har'as Fayyisaan artiistota Oromoo gurguddoo dandeettii isaaniitiin akka ji'aa goobananii mul'atan keessaa tokko. Oromoon Bishaan Shaggar fayyadame filannoo 1ffaa gochuu qaba, Sooressi Oromoo Dr Hasan, gaafa Oromoon rakkatu akkanatti maddi dhaabatu. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot : pin. Akka na biraa hin hafne beekan jira kanaaf, dhugaa jiru itti himuun qaba. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. asosamni gababdun tun tan nama gargaratin barroftefi internet irra woliiti qabamteedha, ishe tana dubbisuun waan bayye nama qayyabchiifti kanaafu dubbisa ,seena, aada fi haala jiruuf jirenya ni ibsisti bara 2004 akka ixoophiyat. bilisummaa April 26, 2013 22 Comments. "Yihudaaf” Waa'ee ganiinsa yihudaa malee du'aatiisaa miti, kan filannoo bakka bu'insa ergamootaa fide lak 206 keessatti gochi yihudaa akka ittii guutama raajichaatti ilaallame. MEE miseensa maatii Betʼel Biruukiliin akka taataniifi Jimaata ganama, Onkoloolessa 2, 1914 cireedhaaf iddoo taaʼumsaa isiniif ramadame teessanii dhufaatii obboleessa keenya Chaarlis Teez Raasiliin eegaa akka jirtanitti yaadaa! Raasil akkuma tasaa balbala kutaa nyaataa banee ol seena. Facebook gives people the power to share and. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa. Jaalala dhugaa. Hunda dura nama akka keessan onneerraa dubbatee garaa saba isaa jiisu mooraa gamasii keessatti arguunuu waan guddaadha, ammas ija hamaa sirraa ha qabu jenna. Haati mana Hermann kan durii utuu qeeqtu jaalala isaani kanarratti hinaafte harka kennattee dhiifte. Waaqayyo jaalala isaa isa daangaa hin qabneen cubbuudhaa fi araarsuudhaaf gatii qopheesseera kanaaf namni cubbamaan dheekkamsa isaa jalaa ba’uu danda’a. Asoosama bayyee nama barsiisu bayyee nama bashannaansiisu akkasuma seenaf yaadannoo fi muudannoo namaf taudha galatoomii jechuun barbaada. Abbaan kiyya hiyyummaa isaa wojjiin kophaa isaa haadhas abbaas ta'ee hanga an umrii 7 ta'utti na guddifate. Rabbirraa Baqqalaa está no Facebook. mirga dhuunfaa kami iyyuu yookaan faayida in caala (12:7). May 22, 2014 (The Guardian) — Over the past 15 years, Ethiopia has become home to one of the world’s fastest-growing higher education systems. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. com is a non-partisan media organization focused on oromia and oromo people of the horn of africa. DAMBALII JAALALA - Xalayaa jaalalaa dhaggeefadha - YouTube. com Loading. Bishaan dhuguu yoo barbaaddan, bishaan #Shaggar dhugaa. Ija tokko waan hin qabneef haalaanin isii jibba. Finfinnee post 93,034 views. Best Oromo music - Akkam nagaya faya harka funega ashama - YouTube -Dambalii jalalaa - mudanno jaalalaa dhugaa finfine university keysati: pin. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Galmee Jaalala Dhugaa" Canción. Obbo Leencoo fi Dr. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and amazing love letters. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. xalayaa jaalalaa dubbisutti sagaleen Waaqayyoos dubbifamuu qaba. Gara Jaalala dhugaa kanatti baga nagaan dhuftan galatoomaa erga jennee booddee jaalachuun jaalala. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta’een argisiisuu nu barbaachisa. Facebook ti mostrerà informazioni per aiutarti a capire meglio lo scopo di una Pagina. Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa'eera Jaalala dhugaa qabaadhu malee ni. jechamoota jaalalaa💞. xalayaa jaalala yoo qabatan karaa 'inbox' koo ergaa. Dhugaa fi dhara jirus addaan baasuun rakkisaa ta’e. Dhugaa rabbii bayye nama marara kuni homa jiru namoota hedduu kanin qaaman beku kan ammas jaalala addaa waliif qabata waliin jiran hedduu arguu kiyya dabalataan isin arge umrii dherina jaalala mi’oftu waliin isiniif hawwa. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Jaalala hin qabnu taanaan, beekumsis ta'e hojiin keenya, akkuma sagalee hiika hin qabneefi waa'ee hin baafne ta'a. Artiistii qaalii (celebrity) 'naa mallatteessi' jedhamee gaafatamu dha. “Baay’inni Ummata Oromoo 400,000 – 2,000,000 Hin Caalu” Jedha Geetaachoo Raddaa On 9 Jun 2013 9 Jun 2013 By OromiaTimes In News update Malkaa Caffee Irraa*. Jaalala - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love letters, Nekemt, Welega, Ethiopia 3549 likes 65 talking about this Jaalala jaalaliKanaafu walaloo barreessufi dubbisuun kan beekurraa caalaa bareedda Har aafis Walalleessaa Zalaalam Abarraa keessummaa taasifammeerra,nbsp Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love 2020 2019. Best Oromo music - Akkam nagaya faya harka funega ashama - YouTube -Dambalii jalalaa - mudanno jaalalaa dhugaa finfine university keysati: pin. Kana hunda haa argadhuyyuu malee gidramuu fi daraaraan natti dhagahamu itti fufe. 2-muslima gaarii jechuun kan nama hinmiinee kan Rabbi sodaatu, kan waa hunda keessatti rakkoo namarraan hin geenye tahuu qaba. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Qeerroon # Amboo xalayaa galataa HD ABO jaal Daawud’f barreessan “Xalayyaa Galata Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaatiif jaallan isaan Faanaa falmarraa jirtaniif. Kanaaf, fudhatama ABOn uummata Oromoo biratti qabu dhabamsiisuuf halkanii guyyaa kan hojjetaniif. Atiis jaalala koof jettee reebamteetta! Gaaddisa ishee jaalala keenyaf jettee reebamtee imimmaan kee dhangalaaste boosisaa akkamitti irraanfatte laata? Anaan garuu seenaa waliin dabarsine sun yoomille taanan keessa koo baduu hin dandeenye, Halkan hirriba keessa nakaase qophaa na haasofsiisa. gorsaawwan yeroo fi🔰. Waan hedduu irraallee baradhe. Gama bashannanaatiin filannoo akkamii gochuu nu barbaachisa? FUDURAA mi’aawaa ta’e tokko nyaachuuf jetta haa jennu; garuu gartokkoonsaa tortoraa akka ta. Voir plus de contenu de Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo sur Facebook. Movie/Television Studio. Dhugaa irratti hundayee yoo alagaan nama jaalatee ka keessaa dhalate caalaa na jechisisee. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. Abbaanduulaa xalayaa hujii gadidhiisuu erga galfatee torbeen lama darbeera. Barsiisootaa fi baratoottaaf nyaata qopheessuu dhan naa jiraachifti. Open letter to Dawuud Ibsa, chairman of OLF National Council: a call for your immediate and unconditional resignation. Lalisa Gasula is on Facebook. Official twitter account of https://t. Anaaf jaalala hin hawwiin, waadaafis bakka hin kenniin. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Emamu Elias Hundesa está en Facebook. Yommuu qubee daal argadhu akka si beeksisu waadaa siif gale. Movie/Television Studio. wooooow jaalala dhugaa nama hinaafsisa video kuni akka oromootti tokkoffaa tahee jira video bareeda akkanaa. Namoota addunyaa kanarra jiraatan hundumaaf kan ibsitu ibsaan dhugaa , jaalala namaaf jettee gara addunyaa kanaatti kan dhufte. Jaalala Dhugaa. Join Facebook to connect with Dula A. Ati kana irra na biratti garmalee salphataadha. Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa dhugaati - Duration: 5:23. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du'asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. jettee mataa qabattee. Dhugaa fi dhara jirus addaan baasuun rakkisaa ta’e. Jaalala Dhugaa - True Love. Sàmíī Dãáñ è su Facebook. Oromoon Bishaan Shaggar fayyadame filannoo 1ffaa gochuu qaba, Sooressi Oromoo Dr Hasan, gaafa Oromoon rakkatu akkanatti maddi dhaabatu. Dhugaa rabbii bayye nama marara kuni homa jiru namoota hedduu kanin qaaman beku kan ammas jaalala addaa waliif qabata waliin jiran hedduu arguu kiyya dabalataan isin arge umrii dherina jaalala mi'oftu waliin isiniif hawwa. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. brand ibidda, gubuu bred balla'aa bredvid cinaa, itti dhiyoo brev xalayaa brevlåda sanduqa poosta brinner gubate, gubachuu brister hanqina, hirrina brister cabuu, garaagara bahuu bro riqicha bror obbolesa brukar barsifata bryr sig om dhimmamuu waan tokkof bryter cacabsuu( afaan), addaan baasuu, yaadan waldhabuu bråka(bråkar) wal loluu. View Jaalala Dhugaa's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. Jaalala ijoollee isa du'eefi 'ajjeesee' Suraafel akka BBC'tti himetti, obboleessi isaa quxisuun intala Mangisuu waliin waliif bilbilu ture. Xalayaa Jaalalaa. Movie/Television Studio. Ati kana irra na biratti garmalee salphataadha. jechamoota jaalalaa💞. Sirna baruufi barsiisuu keessattis gaheen inni qabu salphaa miti. Asoosama bayyee nama barsiisu bayyee nama bashannaansiisu akkasuma seenaf yaadannoo fi muudannoo namaf taudha galatoomii jechuun barbaada. Asoosama afaan oromoo Jaalala Obsa Dhabe Kutaa 5ffaa. Oromoon wal malee gargaarsa biraa akka hin qabne yoomiyyuu caalaa ifa ta’uu qaba. Join Facebook to connect with Dula A. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Akkam naaf jirta jaalallee koo? Ani jaalala keef jedhee ergan sirraa adda ba'ee kaasee, ganamaaf galgala waa'ee kee yaaduu, waa'ee kee dhiphachuu, fi waa'ee kee dhukkubsachuu Guutu dubbisi →. Kan gadi bahee waan tokko ifa godhus dhabame. Yuunivarsiitiin Jimmaa tajajiila baranootaa kennuu irra gara tajaajila Waraanaa kennuutti darbee jira. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifame! " 06 Jaalala Dhugaa;. r-j^ ^JFTT'*' *»#! ° * « ; PJ2475 1 Jb%. YESUS, sa'aatiin dhumaa bartootasaa wajjin dabarsu yeroo murteessaa akka ta'e beeka ture. Sena Yad está en Facebook. Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Galmee Jaalala Dhugaa" Canción. jechamoota jaalalaa💞. Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo “Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna. Find out why Close. Gama bashannanaatiin filannoo akkamii gochuu nu barbaachisa? FUDURAA mi'aawaa ta'e tokko nyaachuuf jetta haa jennu; garuu gartokkoonsaa tortoraa akka ta. Únete a Facebook para conectar con Sena Yad y otras personas que tal vez conozcas. 24,019 likes · 22 talking about this. MARSAA ARSII SIKKOO MANDOO arial" , sans-serif; font-size: 14px; text-align: left;">Arrabaanis dhugaa fakkaata dubbatee amansiisuuf dandeettii guddaa qaba. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Obsa Mohammed et d’autres personnes que vous pouvez connaître. 10 mil curtidas. Karaan tuuta Ahbaashaa karaa Rabbii fi Ergamtootaa ni faalleesa, waan Allaahaa ifiin yaamee fi Ergamtoonni Rabbiin yaaman ni didan ykn ni lakkisan, kunis faallaa tahuu isaanii ni beeksisa. Amma garuu, paarlaamaan afyaa'ii biraa akka filatu beekameera. durii nuuf laate. co/yvEVtfEajH,. Ta’us, akkuma beekumsa dhugaa argachuufi dhugaa kana warra kaaniif hiruun barbaachisaa ta’e, amalli keenyas dhugaa kanaa wajjin kan walsimu ta’uunsaa barbaachisaadha. Yoo dabalan malees kan irraa hir'atan hin jiran. Waanti Waaqayyo hojjetu kam iyyuu jaalalaan, akkuma waanti inni hojjetu hundinuu siriifi dhugaadha. Jaalala Karaa Irraa (oromo Comedy) MP3 MP3 MP4 Play: Jaalala MP3/Video Chaltu Nanessa Jaalala Dhugaa Oromo Music comes from google and only used as …. Jaalala dhugaa wanti daangessu hin jiru , keessattuu sababni koofi kee kun waanuma adda nu baasu hin turre. Akkamitti Dhiira jaalala Qabsiifta new Dambalii jalalaa nama hawwata Dambalii Jaalalaa 2018 Jaalalaa dhugaa nama Boochiftu mee Ambo tube 15,944 views. ***** BAGA HIN ARGIIN ***** -Walaloo Galaanaa Dheeressaa Irraa Baandiraa Habashaa fi Toophiyaa, Alaabaa Oromoo fi Garbummaa Oromoo Oromia Media Network (OMN) appointed Jawar Mohammed as an Executive Director. The purpose of OromiaTube. DIRAAMAA WAYYAANEETIIN FINCILLI SABA BAL'AA HIN GUFATU, HIN DHAABBATUUS!! (Kutaa 2ffaa. Kitaabni kun dhugaawwan buʼuuraa Kitaaba Qulqulluu hojii irra oolchuu keessan akka itti fuftanii fi jaalala Waaqayyoo keessatti akka of eegdan isin gargaara. Akka na biraa hin hafne beekan jira kanaaf, dhugaa jiru itti himuun qaba. ijoodha, eenyummaa isaa. Kaayroo keessatti kabajaa fi jaalala isaaf malu waakkatamus har'as Fayyisaan artiistota Oromoo gurguddoo dandeettii isaaniitiin akka ji'aa goobananii mul'atan keessaa tokko. Yuunivarsiitii Jimmaatti goototni baratootni Oromoo guyyoota shaniif haala itti fufinsa qabuun diddaa sirna abba irree Wayyaaneef qaban itti fufanii jiru. Navigation. Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa dhugaati - Duration: 5:23. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Bontu Tilahun og andre du kanskje kjenner. 085 Me gusta · 2. Galasa Dilbo è su Facebook. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot : pin. O Facebook dá às pessoas. Ibidda ofii qabsiiseen gubachuu eegalerra. Abbaa fi haati kee muka gaaddisaf jala teettu, mandhee itti dheettu,seeyfii qaraa kan si tiksuu, kununsituu kan si eegdu,dhimma jireenya adda addaa ilaalchise muxannoo fi ogummaa irraa fudhattuudha. Adere ao Facebook para te ligares a Rabbirraa Baqqalaa e a outras pessoas que talvez conheças. Gabaasaa: Guraandhala 27,2014 Jimma. 2011 - Duration: Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa Akkamitti Dhiira jaalala Qabsiifta new Dambalii jalalaa nama hawwata. Kt and others you may know. Kan ani xalayaa kana siif barreessef amaanaa na bira keessetu jira. ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ موجودة على فيسبوك. Xalayaa jaalala: pin. Hundumaa dura immoo jaalala ho'aa waliif qabaadhaa!" — 1PHEXROS 4: 7,8. ---Dambalii Jaalalaa fi xalayaa jaalala kan torbee kana 28. Eliyas Abdii Boru est sur Facebook. Join Facebook to connect with Solomon Asefa and others you may know. Artiistii qaalii (celebrity) 'naa mallatteessi' jedhamee gaafatamu dha. Akkuma beekkamu yeroo ammaa kanatti karaa garagaraatiin jaalalli dhugaa hin tahin heddumminnaan babal'atee jira kanaafuu yeroo waliin jireenyaa keessatti nama waliin jiraataa jirtu tokko akka inni dhugaan si jaalatu yokan si fuudhuu akka barbaadu dursanii beekuu barbachisa kanumarraa ka'uudhaan gochoota yeroo heddu dhiirri yoo dubara takka fuudhuu hin baanne inni raawwatu irratti hundooyne. Kanaafuu dhimmi waaltina afaanii, afaan tokko afaan saayinsiifi teeknoloojii taasisuufis tae waaltina afaanichaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Kitaabni kun dhugaawwan buʼuuraa Kitaaba Qulqulluu hojii irra oolchuu keessan akka itti fuftanii fi jaalala Waaqayyoo keessatti akka of eegdan isin gargaara. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love letters, Nekemt, Welega, Ethiopia 3720 likes 84 talking about this Jaalala jaalali. #JAALALA_OBSA_DHABE #KUTAA_5FFAA "Meeshaa maaliiti? An homaa hin fudhanne. Adere ao Facebook para te ligares a Rabbirraa Baqqalaa e a outras pessoas que talvez conheças. See more of Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and amazing love letters on Facebook. jaalala dhugaa pdf. Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Waan hedduu irraallee baradhe. Facebook da a la. Mammaaksa Afan Oromoo. Open letter to Dawuud Ibsa, chairman of OLF National Council: a call for your immediate and unconditional resignation. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love letters, Nekemt, Welega, Ethiopia 3549 likes 65 talking about this Jaalala jaalaliKanaafu walaloo barreessufi dubbisuun kan beekurraa caalaa bareedda Har aafis Walalleessaa Zalaalam Abarraa keessummaa taasifammeerra,nbsp Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love 2020 2019. Join Facebook to connect with Oromia Yusuf and others you may know. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Abbaan qabeenya Bishaan Shaggar, Dr Hasan, Gumaacha Oromoof godhan irraa dubbatu.